Vragen?

Veelgestelde vragen aan DEEL

Wat is een coöperatie?

Een coöperatieve vereniging. Deze bestaat uit leden die tevens eigenaar zijn van de organisatie. Een coöperatie heeft een gekozen bestuur. Besluiten worden genomen door het bestuur of in een Algemene Leden Vergadering (ALV). Voor meer informatie over coöperaties:
https://www.cooperatieexpert.nl
https://www.lsabewoners.nl/de-cooperatie-is-hip-wat-je-moet-weten-voor-je-eraan-begint/

Wat zijn de voordelen van een DEEL-coöperatie?

Je kiest samen met je buren (leden) zelf de voertuigen die je wilt gebruiken, hoe je de kosten wilt verdelen en hoeveel je zelf regelt of uitbesteedt. Dit doen wij voor je met een vergelijkbaar serviceniveau als dat van commerciële aanbieders van huurvoertuigen, maar wij doen dat zonder winstoogmerk.

Wat doet DEEL voor mij en wat moet ik zelf doen bij het oprichten en onderhouden van de coöperatie?

DEEL helpt jullie onder andere met:

  • Begeleiding en expertise bij het maken van onderlinge afspraken over het functioneren van de coöperatie.
  • DEEL ontwikkelt een platform voor jullie waarop je precies kunt uitrekenen hoe je de kosten wilt verdelen.
  • Als de coöperatie opgericht is zal DEEL jullie belangen behartigen bij overheden, met name het stadsbestuur van jullie gemeente. Hierbij kun je denken aan het invloed uitoefenen op het beleid voor parkeren, speciale regelingen voor deelvoertuigen, enzovoorts.
  • DEEL is een informatiebron waar het gaat om ontwikkelingen omtrent voertuigen en deelt deze informatie actief met haar leden.

DEEL-leden dragen o.a. zorg voor:

  • Bij start van de coöperatie de statuten en de ledenovereenkomst doornemen.
  • Tijd nemen om de mobiliteitsanalyse goed in te vullen, zodat er op basis van gebruik gekozen kan worden voor voertuigen.
  • Diverse vergaderingen bijwonen waarin wordt besproken welke afspraken zijn gemaakt.
  • Aanwijzen van een bestuur.
  • Onderhouden van de voertuigen of het kiezen van een externe partij.

Hoeveel deelnemers zijn nodig om een succesvolle coöperatie te starten?

Minimaal 25.

Moeten deze 25 mensen allemaal uit mijn eigen straat komen, of kunnen zij ook verdeeld wonen over meerdere straten in een wijk?

Meerdere straten gezamenlijk. Niet echt een hele wijk, maar een gebied van ongeveer 600 bij 600 meter.

Wat moet het ‘mobiliteitsgedrag’ van deelnemers zijn om een succesvolle coöperatie tot stand te brengen?

Dat maakt niet zoveel uit. Hoe minder mensen rijden, hoe meer leden je wilt en kunt hebben. Het enige is dat er niet te veel woon-werkgebruikers in de groep kunnen zitten.

Hoeveel werk is het voor bewoners om de coöperatie te runnen?

Dat inventariseren we nu bij de coöperaties die zijn gestart; we kunnen dit nu nog niet concreet beantwoorden.

Welke kennis heb je als bewoner en lid van een DEEL-coöperatie nodig om een succesvolle coöperatie te runnen?

Als deelnemer geen. Je bent gewoon consument. Als bestuurder van de DEEL-coöperatie moet je wel weten hoe het besturen van een coöperatie werkt. DEEL helpt jullie hierbij.

Moet ik zelf buurtbewoners benaderen of zij met mij mee willen doen?

Dat kan. Op termijn is DEEL voornemens om campagnes te voeren, zodat mensen in wijken bekend worden met de mogelijkheden van DEEL. Wij kunnen dan helpen buurtbewoners aan elkaar te koppelen.

Wat verdient DEEL aan ons door te helpen met het opzetten van de coöperatie?

De mensen die werken aan de oprichting krijgen een uurtarief betaald. Soms worden de kosten voor de oprichting gedekt door de gemeente. DEEL kan geen winst maken. 

Wie koopt de voertuigen in? Mogen de coöperatieleden dit zelf doen?

Ja, de leden sluiten zelf een leasecontract af. Een auto kopen kan ook, maar is in de meeste gevallen kostbaarder en voor de verzekeringsmaatschappij ingewikkelder.

Is de coöperatie eigenaar van de voertuigen in het geval van aankoop van voertuigen?

Ja, de coöperatie is eigenaar van het contract of de auto.

Voor wie is DEEL niet geschikt?

DEEL kan in steden voor iedereen geschikt zijn, als de groep maar divers genoeg is. In kleinere dorpen of op het platteland is het meestal een goed alternatief voor de tweede auto. DEEL is natuurlijk niet geschikt voor mensen die een eigen auto willen bezitten.

Hoe komt er openbare ruimte vrij als ik een coöperatie opricht met andere buurtbewoners? En mogen wij meebeslissen over de inrichting hiervan?

Dit hangt van de gemeente af. In Den Haag, waar DEEL-coöperaties zijn, komt de ruimte vrij als de bewoners vergunningen inleveren en mogen de buurtbewoners samen werken aan een nieuwe inrichting. Dit wil DEEL in andere gemeentes ook voor elkaar krijgen.

Welke duurzame bijdrage lever ik als ik mijn eigen auto wegdoe en lid word van een DEEL-coöperatie?

Je verkleint de ruimtevraag van jouw mobiliteit. Door het gebruik van schonere voertuigen verminder je jouw CO2-uitstoot. Je draagt bij aan een nieuwe manier van organiseren en een nieuwe manier van stadsontwikkeling. De stad wordt meer van iedereen; een plek waar burgers samen verantwoordelijkheid delen.

Is er een rekenvoorbeeld dat laat zien dat het goedkoper is dan het hebben van een eigen auto?

In onderstaand voorbeeld zie je het mogelijke financiële voordeel per jaar ten opzichte van het zelf hebben van een auto.

 Wat zijn gemiddeld de maandelijkse kosten als deelnemer van een DEEL-coöperatie als ik nu met mijn eigen auto twee keer per week 35 kilometer rijd en 30 kilometer met een (elektrische) fiets?

Dat hangt af van een aantal keuzes van de verdeling van de kosten binnen de coöperatie. Dit is altijd maatwerk. Om je een idee te geven, nemen we het prijsmodel zoals een van de coöperaties in Den Haag die nu live is, de coöperatie heeft ingericht. Dan komt het genoemde verbruik neer op 140 euro per maand.

Met een eigen auto (VW Golf, bron: consumentenbond) zouden de kosten neerkomen op 350 euro per maand.