FAQ

Wat is een (buurt)coöperatie?

Een coöperatie bestaat uit leden die tevens eigenaar zijn van de organisatie. Een coöperatie heeft een gekozen bestuur. Besluiten worden genomen door het bestuur of in een Algemene Leden Vergadering (ALV). Voor meer informatie over coöperaties:

cooperatieexpert.nl

www.lsabewoners.nl

Wat zijn de voordelen van een buurtcoöperatie?

Je kiest samen met je buren (leden) zelf de voertuigen, hoe je de kosten verdeelt en hoeveel je zelf regelt of uitbesteedt.

Het oprichten van een coöperatie om auto’s te delen is best ingewikkeld. Met DEEL krijg je een stappenplan, begeleiding en de juiste tools & templates. Zo is het goed te doen! 🙂

Zijn er nadelen aan autodelen in een coöperatie?

Voornamelijk voordelen! Er zijn soms kleine beslommeringen. Bijvoorbeeld als een auto niet zo schoon is, of je hebt een update van de app gemist. 

Hoe helpt DEEL bij het oprichten & onderhouden van een buurtcoöperatie?

  • We helpen je bij het maken van (onderlinge) afspraken over het functioneren van de coöperatie.
  • Ook hebben we een rekentool waarmee je precies kunt uitrekenen hoe je de kosten wilt verdelen.
  • Als de buurtcoöperatie is opgericht behartigen we jullie belangen bij overheden, met name het stadsbestuur van jullie gemeente. Denk hierbij aan het invloed uitoefenen op beleid voor parkeren of speciale regelingen voor deelvoertuigen.
  • Wij volgen de laatste ontwikkelingen op de voet omtrent voertuigen. En deze info DEELen we graag met je! 🙂

Kan mijn eigen auto in de buurtcoöperatie?

We kunnen voor een specifieke auto van een lid contact opnemen met een verzekeraar voor het aanvragen van een offerte. We kunnen niet garanderen dat we een goede deal krijgen maar zoeken het graag voor jullie uit!

Wat zijn de taken van DEELnemers?

  • Doornemen van de statuten en de ledenovereenkomst bij start van de buurtcoöperatie.
  • Invullen van de ritsanalyse, zodat er op basis van gebruik gekozen kan worden voor voertuigen.
  • Algemene ledenvergaderingen van buurtcoöperatie bijwonen waarin wordt besproken welke afspraken zijn gemaakt.
  • Bestuur aanwijzen.
  • Schoonhouden van de voertuigen. Of dat uitbesteden.
  • En vooral: genieten van de fijne auto’s!

Hoeveel DEELnemers zijn nodig om een succesvolle buurtcoöperatie te starten?

Dat hangt af van jullie gebruik. Het gaat er met name om dat er genoeg auto’s worden ingezet. Een succesvolle groep start met minimaal 4 DEEL auto’s. Om een indicatie te geven: je hebt minimaal 15 personen nodig.

Wat moet het ritgedrag van deelnemers zijn om een succesvolle buurtcoöperatie te starten?

Per auto moet er gemiddeld minimaal 1500 kilometer per maand worden gereden. Hoe dat verdeeld is onder de leden maakt niet zoveel uit. Hoe minder mensen rijden, hoe meer leden je wilt en kunt hebben. Het enige is dat er niet te veel woon-werkgebruikers in de groep kunnen zitten.

Welke kennis heb je als DEELnemer nodig?

Geen. Je bent gewoon burger. Als bestuurder van de lokale coöperatie moet je wel weten hoe het besturen van een coöperatie werkt. DEEL helpt jullie hierbij.

Moet ik zelf buurtbewoners benaderen of zij met mij mee willen doen?

Hoeft niet, maar als je het leuk vindt, dan is alle hulp welkom! En als de samenstelling van de groep geoptimaliseerd moet, hebben we je hulp zéker nodig. Jij kent je buurt als geen ander!

Wat verdient DEEL aan ons door te helpen met het opzetten van een buurtcoöperatie?

Wij worden door steden gecompenseerd voor de tijd die het kost om buren te helpen met het oprichten van hun eigen coöperaties. Steeds meer gemeentes zien de waarde van een netwerk van goed georganieerde burgers. Buurtcoöperaties betalen pas vanaf het moment dat ze daadwerkelijk opgericht zijn en voertuigen tot hun beschikking hebben.

De maandelijkse bijdrage van elke buurtcoöperatie aan DEEL wordt jaarlijks door de leden vastgesteld. Na de oprichting helpt DEEL met facturering, kostenverdeling, begeleiding en behartigen we de belangen van alle lokale buurtcoöperaties bij de overheid. Met de maandelijkse bijdrage kunnen we ook toekomstige buurtcoöperaties helpen oprichten, zodat we werken aan onze missie: ruimte maken voor een mooi leven in de stad!

Wie contracteert de leasemaatschappij? Mogen de buurtcoöperaties dit zelf doen?

Ja, DEELnemers sluiten zelf een leasecontract af. Eigen voertuigen kopen is iets wat we per situatie voor jullie moeten onderzoeken omdat de verzekeringsmaatschappijen niet altijd gedeelde eigen auto’s willen verzekeren. Gedeelde leaseauto’s kunnen altijd worden verzekerd.

Voor wie is DEEL NIET geschikt?

Iedereen die in de stad woont kan DEELnemen, als de groep maar divers genoeg is. In kleinere dorpen of op het platteland is het meestal een goed alternatief voor de tweede auto. DEEL is natuurlijk niet geschikt voor mensen die een eigen auto willen bezitten.

Hoe komt er openbare ruimte vrij als ik een buurtcoöperatie opricht? En mogen wij meebeslissen over de inrichting hiervan?

Dit hangt van de gemeente af. In Den Haag bijoorbeeld komt ruimte vrij wanneer buren parkeervergunningen inleveren én mogen ze samen werken aan een nieuwe inrichting. Dit wil DEEL in andere gemeentes ook voor elkaar krijgen.

Welke duurzame bijdrage lever ik als ik mijn eigen auto wegdoe en lid word van een buurtcoöperatie?

Je verkleint jouw ruimtevraag. En door het gebruik van schonere voertuigen verminder je jouw CO2-uitstoot. Je draagt bij aan een nieuwe manier van organiseren en stadsontwikkeling. De stad wordt meer van iedereen; een plek waar burgers samen verantwoordelijkheid delen.

Wat zijn gemiddeld de maandelijkse kosten als ik nu met mijn eigen auto twee keer per week 35 kilometer rijd en 30 kilometer met een (elektrische) fiets?

Dat hangt af van een aantal keuzes van de verdeling van de kosten binnen je buurtcoöperatie. Het is altijd maatwerk. Om je een idee te geven, nemen we het prijsmodel zoals een van de buurtcoöperaties in Den Haag. Dan komt het genoemde verbruik neer op €140,- per maand. Met een eigen auto (VW Golf, bron: Consumentenbond) komen de kosten neer op €350,- per maand.

Gaan de kosten omhoog als iemand veel schades rijdt?

De verzekering dekt de schade. Degene die de schade rijdt betaalt wel het eigen risico bedrag van maximaal € 300,-.

Zijn er verborgen kosten?

Er zijn geen verborgen kosten. Maar je bent wel samen verantwoordelijk om alle kosten voor de leaseauto’s te betalen. Dit kan betekenen dat als je allemaal significant minder rijdt dan  voorzien er een verrekening plaatsvindt. De manier waarop dit tekort wordt verrekend bepaalt de coöperatie. DEEL heeft verschillende methodes uitgewerkt hiervoor.

Wat als er mensen uit je groep stappen, gaan mijn lasten dan omhoog?

Of iemand lid blijft of niet hoeft geen invloed te hebben op de inkomsten van de coöperatie. Het gaat erom hoeveel dit lid gebruik maakt van de auto’s. Het kan zijn dat een lid wat (veel) rijdt uit wil stappen. Wij adviseren coöperaties om goed vast te leggen wat de voorwaarden hiervan zijn om het financiële risico van de blijvende leden te bepreken. Een belangrijke tip is om een ruime opzeg termijn te hanteren zodat de coöperatie zich kan voorbereiden op het vertrek. Bijvoorbeeld door extra in te zetten op het werven van nieuwe leden.

Kan ik ook met de DEEL auto op vakantie?

Daar kan de groep zelf afspraken over maken. Als de auto’s niet worden gebruikt is het zonde, maar je wilt ook niet dat mensen misgrijpen. Wij adviseren om daar samen goed naar te kijken en twee dingen goed uit te vragen:
– in de vakanties is er soms minder behoefte aan auto’s. Hoe zit dat in jullie groep?
– wie willen er met de auto op vakantie?
Op basis van de antwoorden kan de groep ervoor kiezen om wel of niet auto’s beschikbaar te maken voor een vakantie. Daar kunnen dan speciale tarieven voor afgesproken worden omdat het anders erg duur wordt.

Wat als ik misgrijp en er is geen auto beschikbaar?

Dit komt extreem wieling voor. 

Wij adviseren de coöperaties om de leden in dat geval gebruik te laten maken van een commerciële aanbieder in de buurt voor dezelfde tarieven als de DEEL auto uit dezelfde categorie. Eventueel verschil kan door de coöperatie worden vergoed. Dan ben je niet het haasje als je te laat reserveert.

Maar je kan ook gaan fietsen 😉

Hoe werkt het met laden?

Er ligt in elke DEEL auto een laadpas en de coöperatie betaalt maandelijks de kosten van het laden. Dit is verwerkt in de tarieven. 

Werken de verschillende coöperatie samen?

Zeker! De belangrijkste rol van DEEL is om die samenwerking te faciliteren. Samen staan we sterk en kunnen we veel meer slimme dingen bedenken. 

Couples & Group Therapy