FAQ

Wat is een (buurt)coöperatie?

Een coöperatie bestaat uit leden die tevens eigenaar zijn van de organisatie. Een coöperatie heeft een gekozen bestuur. Besluiten worden genomen door het bestuur of in een Algemene Leden Vergadering (ALV). Voor meer informatie over coöperaties:

cooperatieexpert.nl

www.lsabewoners.nl

Wat zijn de voordelen van een buurtcoöperatie?

Je kiest samen met je buren (leden) zelf de voertuigen, hoe je de kosten verdeelt en hoeveel je zelf regelt of uitbesteedt.

Het oprichten van een coöperatie om auto’s te delen is best ingewikkeld. Met DEEL krijg je een stappenplan, begeleiding en de juiste tools & templates. Zo is het goed te doen! 🙂

Hoe helpt DEEL bij het oprichten & onderhouden van een buurtcoöperatie?

  • We helpen je bij het maken van (onderlinge) afspraken over het functioneren van de coöperatie.
  • Ook hebben we een rekentool waarmee je precies kunt uitrekenen hoe je de kosten wilt verdelen.
  • Als de buurtcoöperatie is opgericht behartigen we jullie belangen bij overheden, met name het stadsbestuur van jullie gemeente. Denk hierbij aan het invloed uitoefenen op beleid voor parkeren of speciale regelingen voor deelvoertuigen.
  • Wij volgen de laatste ontwikkelingen op de voet omtrent voertuigen. En deze info DEELen we graag met je! 🙂

Kan mijn eigen auto in de buurtcoöperatie?

Wij helpen buren samen eigenaar zijn van auto’s. De rechtsvorm waarin dat kan is een buurtcoöperatie. Het is verzekeringstechnisch nog niet mogelijk voor een coöperatie om auto’s te bezitten en dus te kopen. Daarom worden ze geleased. De auto’s die we leasen in de Probeerperiode zijn elektrisch. Als de buurtcoöperatie zelfstandig is, kunnen ze zelf de auto’s uitkiezen die ze leasen, maar wij adviseren natuurlijk zo groen mogelijk. 😊

Wat zijn de taken van DEELnemers?

  • Doornemen van de statuten en de ledenovereenkomst bij start van de buurtcoöperatie
  • Invullen van de ritsanalyse, zodat er op basis van gebruik gekozen kan worden voor voertuigen.
  • Vergaderingen van buurtcoöperatie bijwonen waarin wordt besproken welke afspraken zijn gemaakt.
  • Bestuur aanwijzen.
  • Onderhouden van de voertuigen. Of dat uitbesteden.

Hoeveel DEELnemers zijn nodig om een succesvolle buurtcoöperatie te starten?

Dat hangt af van jullie gebruik. Maar om een indicatie te geven: je hebt minimaal 15 personen nodig.

Wat moet het ritgedrag van deelnemers zijn om een succesvolle buurtcoöperatie te starten?

Dat maakt niet zoveel uit. Hoe minder mensen rijden, hoe meer leden je wilt en kunt hebben. Het enige is dat er niet te veel woon-werkgebruikers in de groep kunnen zitten.

Welke kennis heb je als DEELnemer nodig?

Geen. Je bent gewoon consument. Als bestuurder van de lokale coöperatie moet je wel weten hoe het besturen van een coöperatie werkt. DEEL helpt jullie hierbij.

Moet ik zelf buurtbewoners benaderen of zij met mij mee willen doen?

Hoeft niet, maar als je het leuk vindt, dan is alle hulp welkom! En als de samenstelling van de groep geoptimaliseerd moet, hebben we je hulp zéker nodig. Jij kent je buurt als geen ander!

Wat verdient DEEL aan ons door te helpen met het opzetten van een buurtcoöperatie?

Wij worden door steden gecompenseerd voor de tijd die het kost om buren te helpen met het oprichten van hun eigen coöperaties. Op dit moment is dat een afspraak met Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. Buurtcoöperaties betalen daarom pas vanaf het moment dat ze daadwerkelijk opgericht zijn en voertuigen tot hun beschikking hebben.

De maandelijkse bijdrage van elke buurtcoöperatie aan DEEL Coöperatie U.A bedraagt €250,-. Na de oprichting helpt DEEL met facturering, kostenverdeling, begeleiding en behartigen we de belangen van alle lokale buurtcoöperaties bij de overheid. Met de maandelijkse bijdrage kunnen we ook toekomstige buurtcoöperaties helpen oprichten, zodat we werken aan onze missie: ruimte maken voor een mooi leven in de stad!

Wie contracteert de leasemaatschappij? Mogen de buurtcoöperaties dit zelf doen?

Ja, DEELnemers sluiten zelf een leasecontract af. Eigen voertuigen kopen kan op dit moment nog niet (hopelijk in de nabije toekomst wel!) omdat de verzekeringsmaatschappijen nog geen gedeelde eigen auto’s willen verzekeren. Gedeelde leaseauto’s kunnen wel worden verzekerd.

Voor wie is DEEL NIET geschikt?

Iedereen die in de stad woont kan DEELnemen, als de groep maar divers genoeg is. In kleinere dorpen of op het platteland is het meestal een goed alternatief voor de tweede auto. DEEL is natuurlijk niet geschikt voor mensen die een eigen auto willen bezitten.

Hoe komt er openbare ruimte vrij als ik een buurtcoöperatie opricht? En mogen wij meebeslissen over de inrichting hiervan?

Dit hangt van de gemeente af. In Den Haag bijoorbeeld komt ruimte vrij wanneer buren parkeervergunningen inleveren én mogen ze samen werken aan een nieuwe inrichting. Dit wil DEEL in andere gemeentes ook voor elkaar krijgen.

Welke duurzame bijdrage lever ik als ik mijn eigen auto wegdoe en lid word van een buurtcoöperatie?

Je verkleint jouw ruimtevraag. En door het gebruik van schonere voertuigen verminder je jouw CO2-uitstoot. Je draagt bij aan een nieuwe manier van organiseren en stadsontwikkeling. De stad wordt meer van iedereen; een plek waar burgers samen verantwoordelijkheid delen.

Wat zijn gemiddeld de maandelijkse kosten als ik nu met mijn eigen auto twee keer per week 35 kilometer rijd en 30 kilometer met een (elektrische) fiets?

Dat hangt af van een aantal keuzes van de verdeling van de kosten binnen je buurtcoöperatie. Het is altijd maatwerk. Om je een idee te geven, nemen we het prijsmodel zoals een van de buurtcoöperaties in Den Haag. Dan komt het genoemde verbruik neer op €140,- per maand. Met een eigen auto (VW Golf, bron: Consumentenbond) komen de kosten neer op €350,- per maand.

Couples & Group Therapy